Kragerø - den urbane småbyen!

Kragerø
- Norges mest urbane småby!

Arkitekthuset Kragerø AS

Arkitekthuset Kragerø AS

Arkitekthuset Kragerø AS holder til i lyse og attraktive kontorlokaler midt i Kragerø sentrum. Kontoret består av 9 medarbeidere med ulik kompetanse og prosjektbakgrunn.

Kontoret har mer enn 30 års erfaring og en allsidig portefølje som består av store og små prosjekter innenfor privat og offentlig sektor. Kontoret bidrar med prosjektering og byggesøknader for alle typer bygninger og anlegg samt mulighetsstudier, arealplanlegging og detaljplanlegging.

Kontorets faglige holdning er respekten for de bebygde og naturgitte forutsetningene i ethvert prosjekt. Enten det er hytter i skjærgården eller innenfor en tett bystruktur ønsker vi å fokusere på en arkitektur der sted- og landskapstilpasning er viktige forutsetninger. Kontorets mål er å satse spesielt på å bygge opp kompetanse og erfaring med bærekraftig og inkluderende arkitektur.

Kompetanse

Arkitekthuset Kragerø AS ble grunnlagt av Arkitekt MNAL Morten Lunøe i 1984. Senere har kontoret vokst, og i dag er vi 8 ansatte med ulik kompetanse og prosjektbakgrunn. Det er fritidsboliger i Kragerøs skjærgård som har dominert vårt arbeidsfelt. Kragerø har tross alt et landareal på 307 kvadratkilometer, og det finnes i alt 495 øyer og holmer i skjærgården. Innenfor kommunens grenser finnes det også 190 ferskvann.

Arkitekthuset er et komplett og framtidsrettet arkitektkontor som er oppdatert i forhold til byggenæringen og lovverket. Vi benytter 3D i vår prosjektering, noe som gir kunden en god mulighet for tilstedeværelse i utviklingen av sitt byggeprosjekt. Vi følger opp prosjektene med utførende byggmester eller entreprenør, slik at kunden er sikret et resultat som er i tråd med planer og forventninger. Vår portefølje inneholder både store og små prosjekter med svært ulik kompleksitet. Enten det gjelder fritidsboliger med brygger og båthus, boliger, leilighetsbygg eller større arealplaner, sørger vi for funksjonelle og estetiske løsninger – godt tilpasset landskap og eksisterende miljø.

Vi besitter høy fagkompetanse, stort engasjement og god lokalkunnskap.  Samtidig som vi mener det er viktig med en følsomhet overfor etablerte bygningsmiljøer og tradisjoner, ønsker vi å utforske nye formspråk og prøver å kombinere tradisjonelle og moderne linjer. Vi fokuserer på miljøriktig og nyskapende løsninger – med respekt for tradisjonell og stedlig byggeskikk.

I vår bildeeksempler fra tidligere og pågående prosjekter ser du hvordan vi behersker lokalmiljøet, og at vi også har stor sans for bevaring og rehabilitering

Midt i Kragerø:

Arkitekthuset Kragerø AS

Arkitekthuset Kragerø AS holder til i lyse og attraktive kontorlokaler midt i Kragerø sentrum. Kontoret består av 9 medarbeidere med ulik kompetanse og prosjektbakgrunn.

Andre søkte også på ...

Siste måned Topp 30 ...

Kragerø - Norges mest urbane småby!

Kragerø
- Norges mest urbane småby!