Kragerø Faste Billedgalleri

Galleri

Startet opp i 2013. Formålet er å ta vare på Kragerøs rike kunsthistorie, og på sikt få mye av kunsten som har blitt til her, tilbake til byen.

Billedgalleriet drives på frivillig basis av ildsjeler, og det holdes 2-3 utstillinger i året. Målet er et fast kunstmuseum i Kragerø.

For tiden er vi uten egne lokaler, men er nå i samtaler om et fast, sentralt beliggende lokale.